Estimatoare in controlul sistemelor dinamice 2024

Responsabil de disciplina: Zsofia Lendek. Asistent: Mihalis Vicu Maer.

Despre curs

Acest curs prezinta estimatoarele uzuale folosite pentru sisteme dinamice. Este parte a programului de licenta in Automatica al UTCluj (anul 4, semestrul 2). Pentru curs sunt necesare cunostinte de algebra liniara, teoria sistemelor si ingineria reglarii automate, impreuna cu notiuni de programare in Matlab.

Notare:

Efectuarea tuturor cerintelor de proiect conditioneaza intrarea in examen. Cel mult doua sesiuni pot fi recuperate inainte de examen. Va puteti verifica situatia curenta accesand grupul de Teams. Pentru realizarea raportului, un template in format .doc este disponibil aici, iar in format .tex aici.

Mai jos programul activitatilor disciplinei.

Tabel cu program

Suport de curs

Suportul de curs este scris in limba engleza si va fi disponibil mai jos. Predarea se face in limba romana.

Proiecte

In cadrul proiectului va trebui sa implementati si sa simulati diferite estimatoare pentru un sistem dinamic ales. O parte din proiect se considera efectuat cand metoda este implementata cu succes.

Implementarea va fi efectuata in Matlab si Simulink. Pentru cateva comenzi de baza, vedeti acesta. Cerintele pentru proiect sunt urmatoarele:

Un exemplu de studiu de caz este disponibil aici:

  • Studiu de caz: un sistem de rezervoare in cascada.

    Contact

    Comentarii, sugestii, intrebari, etc. referitoare la curs sau site sunt binevenite; contactati responsabilul de disciplina.