Optimizari 2021

Responsabil de disciplina: Zsofia Lendek. Asistenti: Amalia Matyas, Mihalis Vicu Maer.

Despre curs

Acest curs prezinta metode analitice si numerice de optimizare. Este parte a programului de licenta in Automatica al UTCluj (anul 4, semestrul 2). Pentru curs sunt necesare cunostinte de analiza matematica si algebra liniara, impreuna cu notiuni de programare in Matlab. Notare:

Cursurile si laboratoarele vor avea loc folosind platforma Microsoft Teams. Daca nu ati fost inclus, contactati responsabilul de disciplina. Efectuarea laboratoarelor conditioneaza intrarea in examen. Pentru mai multe detalii, vezi regulamentul de evaluare. Va puteti verifica situatia curenta aici.

Program

Mai jos programul activitatilor disciplinei, inclusiv examenul partial.

Tabel cu program

Suport de curs

Predarea se face in limba romana. Suportul de curs este scris in limba engleza. Capitole:

Laboratoare

Pentru buna desfasurare a laboratoarelor, cititi logistica.

La orele de laborator se vor rezolva exercitii. Un laborator se considera efectuat cand metoda este implementata iar exercitiul ales rezolvat. Pentru o (foarte) scurta descriere a algoritmilor si exemple, vezi indrumatorul de laborator. Fisierele Matlab files pentru laboratorul 2 se găsesc aici. Laboratorul 1 este o introducere in Matlab: tutorial de Matlab si exercitiul de rezolvat.

Exercitiile care trebuie rezolvate sunt cele aferente laboratoarelor din situatie. In cazul in care nu aveti un exercitiu alocat, contactati persoana care tine ora respectiva. Cerintele pentru laboratoare sunt disponibile astfel:

Contact

Comentarii, sugestii, intrebari, etc. referitoare la curs sau site sunt binevenite; contactati responsabilul de disciplina.